Partnerzy

Sprawdź, kto wspiera materialnie i rzeczowo działalność naszej grupy

Samemu można zdziałać wiele. Z odpowiednimi partnerami jeszcze więcej!

Działalność społeczna pociąga za sobą dużą liczbę godzin zainwestowanych w organizację i rozwój danego przedsięwzięcia, bez finansowego wynagrodzenia. W większości jest to czas liderów i członków naszej grupy. Natomiast dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony ludzi dobrej woli, instytucji, firm i lokalnych mediów, Królewskie Morsy Gniezno mogą realizować swoje działania statusowe. Poniżej prezentujemy logo naszych Partnerów, którzy pomagają naszej grupie w promocji zdrowia w Gnieźnie.

Dziękujmy za wspieranie Królewskich Morsów Gniezno:

Królewskie Morsy Gniezno

wewewwewewe